Psykoterapia on erilaisten mielenterveyden häiriöiden psykologinen  hoitomuoto. Se on keskusteluhoitoa jonka tavoitteena on  lisätä kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä sisäisiä ristiriitoja jotka saattavat aiheuttaa monenlaisia arkielämän hankaluuksia. Psykoterapeuttinen  hoito on luonteeltaan tiivistä ja pitkäjänteistä ja se saattaa kestää useita vuosia. Psykoterapiatunteja on yleensä kaksi  kertaa viikossa. Terapeuttinen työ perustuu vuorovaikutukseen, jossa psykoterapiaan hakeutuneen omalla henkilökohtaisella  työskentelyllä on keskeinen merkitys.

Psykoterapian alkuvaiheessa on yleensä muutama haastattelukäynti joiden jälkeen sovitaan hoidon tavoitteista. Yhteisen työskentelyn pyrkimyksenä  voi olla psyykkisen sairauden hoitaminen, hankaluutta aiheuttavan  oireen poistaminen tai sen lieventäminen. Hoidolla voidaan myös vaikuttaa sosiaalisten valmiuksien parantumiseen tai jopa persoonallisuudenpiirteiden muuttumiseen toimivammiksi. Hyvän hoitosuhteen avulla voidaan  ymmärtää paremmin omaa käyttäytymistä, tunnistaa ongelman aiheuttamia oireita ja psyykkisiä kipukohtia ja saavuttaa parempaa arkielämän hallintaa.

 Hakeutuminen  psykoterapiaan

Psykoterapiaan voi hakeutua:

1) omakustanteisesti jolloin otetaan yhteyttä psykoterapeuttiin ja sovitaan terapian aloittamisesta, tähän ei tarvita varsinaista erikoislääkärin lausuntoa.

2) Jotkut vapaaehtoiset sairauskuluvakuutukset  korvaavat kahden vuoden psykoterapian omavastuuosuuden. Korvauksen myöntäminen edellyttää yleensä psykiatrian erikoislääkärin lausuntoa.

3) Yleisimmin psykoterapiaan hakeudutaan Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian perusteella, lisätietoja  Kela . Kuntoutuksen keinoin pyritään mahdollistamaan hakijan  työelämään sijoittuminen, työssä pysyminen tai työhön paluu.   Kuntoutuspsykoterapia myönnetään yleensä kolmen vuoden ajalle vuodeksi kerrallaan.

20140417_124428Mitä tiedetään psykoterapian vaikuttavuudesta?

Psykoterapia on tieteellisten vaikuttavuustutkimusten perusteella yksi vaikuttavimmista hoitomuodoista. Kolmasosa psyykkisesti oirehtivista ihmisistä toipuu spontaanisti. Psykoterapian vaikuttavuus on siihen verrattuna yli kaksinkertainen.

Terapeuttisen yhteistyösuhteen laadulla sekä potilaan ja terapeutin yhteisellä käsityksellä hoidon tavoitteista ja yhteistyöstä on osoitettu olevan merkitystä. On myös viitteitä psykoterapian tiheyden ja keston yhteydestä tuloksellisuuteen.

Tuloksellisuustutkimukset osoittavat psykoterapian olevan yhtä vaikuttava tai vaikuttavampi kuin lääkehoito. Toimivalla yhteistyösuhteella on terapiamuodosta riippumatta keskeisin merkitys hoidon onnistumisessa.

Top